roser 243DSCN1287DSCN1287Descripció: cartell de peu, combinació de ceràmica i ferro

Data de realització:

Desembre de 2013

Proyectos relacionados